SK | EN | DE

UniLam|Výrobca sklolaminátových výrobkov

História

Výroba sklolaminátových výrobkov bola zahájená už v roku 1972 ako súčasť poľnohospodárskeho družstva.

Súčasnosť

Našou silnou stránkou je ručná laminácia výrobkov. Na zákazku vyrábame sklolaminátové diely hlavne pre výrobcov v automobilovom priemysle, doprave, stavebníctve a poľnohospodárskom odvetví.

Dodávané sklolaminátové komponenty sú súčasťou výrobkov s ktorými sa môžete stretnúť vo viacerých štátoch Európy.

Kvalita vyrábaných sklolaminátových dielov je najdôležitým aspektom nášho podnikania. Budujeme a neustále zlepšujeme systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015. Už od roku 2013 sme držiteľom certifikátu ISO 9001:2015.